یادداشت : اهداف جیره نویسی علمی و اقتصادی

رشد سريع دامپروری از چند دهه گذشته سبب به وجود آمدن صنعت دامپروری به شكل امروزي شده است. صنعت دامپروری از جهت به كارگيري روشهاي جديدتر و موثرتر دائما در حال تغيير و پيشرفت مي باشد. راندمان توليد گوشت يا تخم مرغ وابسته به توانائي ژنتيكي گله مورد پرورش است. يك دامپرور زماني موفق است كه توانائي ژنتيكي گله را در مورد راندمان توليد ، در بالاترين سطح ممكن بروز دهد. يكي از شروط اصلي براي رسيدن به حداكثر راندمان توليد ، تغذيه متعادل گله مي باشد. به همين دليل تهيه يك جيره غذائي متعادل از نظر مواد مغذي (پروتئين ، كربوهيدرات ، چربي ، مواد معدني ، ويتامين ها) كه جوابگوي احتياجات حيوان باشد الزاميست. البته به همان اندازه كه كمبود يك ماده مغذي در جيره غذائي مي تواند موجب افت راندمان توليد شود ، بالا بودن ميزان همان ماده مغذي در جيره نيز ، هم موجب ضرر اقتصادي شده و هم مي تواند به سلامت حيوان لطمه وارد نمايد

از طرف ديگر هدف يك دامپروری در كنار توليد پروتئين حيواني ، سودآوري مي باشد. از آنجائيكه بيشترين هزينه توليد فرآورده هاي دامپروری مربوط به تغذيه مي باشد (۷۰-۶۰%هزينه ها) ، در نتيجه تهيه جيره اي الزاميست كه علاوه بر تامين احتياجات غذائي حيوان ، از نظر اقتصادي نيز مقرون به صرفه باشد. در حقيقت يكي از رموز موفقيت براي دامپرور ، تهيه جيره متعادل با حداقل قيمت است.  براي نيل به اين هدف بايد از منابع خوراكي محدود و گران قيمت به بهترين نحو استفاده نمود. تهيه جيره غذایی كار چندان ساده اي نبوده و منحصر به مخلوط كردن چند قلم ماده خوراكي نيست ، بلكه نياز به داشتن اطلاعات كامل از احتياجات غذائي گله مورد پرورش و تركيب و كيفيت خوراك ها دارد.

علي رقم پيشرفتگي نرم افزارهاي مخصوص جيره نويسي وقتي از كامپيوتر براي تعيين فرمول دان استفاده مي شود ، بايد در مورد قابل استفاده بودن جيره از نظر فيزيولوژي دستگاه گوارش حيوان ارزيابي صورت گيرد. زيرا كامپيوتر فقط اطلاعات داده شده به آن را عمل آوري مي كند و هر گونه اشتباه در اطلاعات اوليه ، در نتيجه كار كامپيوتر منعكس مي شود. همچنين شرط اصلي تهيه جيره هاي متعادل با حداقل قيمت توسط كامپيوتر ، دادن درست ترين اطلاعات از جمله تركيب شيميايي خوراكها و قيمت خوراكهاي مورد نظر است.

راهنمای نرم افزار جیره نویسی طیور " فید افزار طیور "

راهنمای بخش تنظیمات در نرم افزار جیره نویسی طیور "فید افزار طیور"

 

راهنمای بخش خوراک ها در نرم افزار جیره نویسی طیور "فید افزار طیور"

 

راهنمای بخش احتیاجات غذایی در نرم افزار جیره نویسی طیور "فید افزار طیور"

 

راهنمای بخش محدودیت و قیمت در نرم افزار جیره نویسی طیور "فید افزار طیور"

 

راهنمای بخش حل جیره در نرم افزار جیره نویسی طیور "فید افزار طیور"

 

راهنمای بخش گزارش ها در نرم افزار جیره نویسی طیور "فید افزار طیور"

 

راهنمای استفاده از اعلام خطاها در حین جیره نویسی - "فید افزار طیور" - ورژن 1.1 - بخش اول

 

راهنمای استفاده از اعلام خطاها در حین جیره نویسی - "فید افزار طیور" - ورژن 1.1 - بخش دوم

 

راهنمای جیره نویسی جوجه گوشتی با نرم افزار جیره نویسی طیور " فید افزار طیور "

 

راهنمای جیره نویسی بلدرچین تخمگذار با نرم افزار جیره نویسی طیور " فید افزار طیور "

 

راهنمای جیره نویسی مرغ تخمگذار LSL با نرم افزار جیره نویسی طیور " فید افزار طیور "

 

راهنمای نرم افزار جیره نویسی طیور " فید افزار طیور "  دانـــلـــود