ویتامین کولین

کمبود و مسمومیت کولین

علاوه بر کاهش رشد کولین در طیور باعث بروز پروسیس  ابتدا به صورت  خونریزی و تورم جزئی در مفاصل پا ظاهر  می شود . سپس مفصل درشت نی  و کف پا به دلیل پیچیدگی  کف پا ، به وضوح پهن می شود . کف پا به پیچیدگی ادامه می دهد ، به طوری که کاملا خم  می شود   و از امتداد درشت نی  خارج می گردد . در چنین حالتی ، پا تحمل وزن بدن را ندارد ، مفصل  آشیل از محل خود خارج می شود . پروسیس ، علامت مشخصه کمبود نیست ، زیرا این عارضه با کمبود مواد مغذی دیگری نیزایجاد می شود . دریلو و بالناوه (1980) پروسیس را همچون آسیب های وارده به کلیه  در جوجه های گوشتی فاقد کولین توصیف کردند . کلیه متورم بوده  و خونریزی جزئی داشته  و یا اندازه ی آنها طبیعی ولی خونریزی بسیار  بیشتر بوده .  هر گرم تخم مرغ خشک حدود 12 تا 13 میلی گرم کولین دارد .  مقدار کولین هر تخم مرغ حدود 170 میلی گرم  است ،  که بیشتر آن به صورت فسفولیپد است . بنابر این برای  تولید یک تخم مرغ زیادی کولین لازم است . با وجود این امر ، بعضی از محققان قادر نبوده با تغذیه جیره  فاقد کولین  و در مدتی  طولانی ، کمبود کولین  را در مرغان تخمگذار بوجود آورند . با تغذیه جیره فاقد کولین  و در مدتی طولانی  تغییری در مقدار کولین تخم مرغ حاصل نمی شود . آنان معتقد بودند  که مرغان تخم گذار  قادرند  مقدار قابل تو جهی  کولین بسازند .

مطالعات دیگر نشان می دهد  که مقدار کولین مورد نیاز  مرغان تخمگذار ، به مقدار  کولین جیره  نیمچه های  در حال رشد بستگی دارد   . نیمچه هایی که تا سن هشت هفتگی  غذای فاقد کولین  مصرف می کنند ، قادرند  کولین مورد نیاز  را جهت تخمگذاری  مطلوب بسازند .  مرغ هایی که   در دوره پرورش مکمل  کولین دریافت می کنند ، در دوره تخمگذاری نیز برای  تولیدی مطلوب  و همچنین  حفظ مقدار چربی  کبد در حداقل ممکن ، احتیاج به مکمل کولین دارند . علایم کمبود  در این  مرغ ها ، کاهش میزان تخمگذاری  و افزایش چربی در کبد است. حتی در چنین شرایطی  نیز مقدار  کولین  تخم مر غ  تحت تاثیر  کمبود کولین جیره نخواهد بود .

 

ایجاد علائم کمبود در سایر حیوانات  مشگل تر از مرغ  است .  اگر جیره موش صحرایی از لحاظ  مقدار متیونین غنی باشد  به طوری که بنیان متیل جهت کولین سازی  را تامین کند ، نیازی به منبع کولین ندارد . همین طور ،اگر متیونین  جیره ی خوک های جوان کافی باشد ، نیازی به مکمل  کولین ندارد . به هر حال به نظر می رسد که خوکچه هندی بیشتر شبیه جوجه هاست .  به طوری که در جیره های پر متیونین ، کمبود  کولین در حیوان به آسانی ایجاد می شود . در موش برای ایجاد  کمبود کولین باید پروتئین  و متیونین  جیره کم باشد . در چنین شرایطی ، چربی کبد موش افزایش  می یابد  و ضایعاتی  در کلیه دیده می شود . ترکیباتی مثل کولین ، متیونین ،  و بتائین ، که از بروز  کبد چرب  جلوگیری  می کنند  . ترکیبات لیپوتروپ نام دارند . عواملی که در ساخته شدن  و انتقال  بنیان متیل  دخالت دارد ، بر کمبود کولین  نیز موثرند . بنابراین  در موش صحرایی ، برای تحقق در مورد کمبود کولین ، ویتامین   از جیره حذف می شود تا ساخت گروهای متیل را کاهش دهد  و اذا فراهمی گروهای متیل برای کولین سازی کاهش یابد . کمبود اسیدفولیک باعث تشدید کمبود کولین می شود  زیرا انتقال عامل متیل تحت تاثیر قرار می گیرد . پرندگان به سطوح بالای کولین مقاوم هستند زیرا 20تا 30 هزار میلی گرم در کیلوگرم جیره جهت ایجاد مسمومیت لازم بوده و علایم ان کاهش  تعداد گلبول های قرمز می باشد . گزارش شده است که سطوح بالای پیریدوکسین این مسمومیت را کاهش می دهد .