ویتامین B12

 کمبود و مسمومیت B12

 در جوجه های در حال رشد کمبود  سبب کاهش اضافه وزن  و مصرف خوراک شده که با پردآوری ضعیف  و اختلالات عصبی همرا است . هر چند که کمبود  این ویتامین می تواند  منجر به پروسیس شود ،  ولی این حالت احتمالا اثر ثانویه ای است  که مربوط بخ کمبود جیره ای  متیونین ، کولین ، بتائین به عنوان منابع گروه متیل  می شود . ویتامین سبب بهبود پروسیس  از طریق تاثیر بر ساخت گروهای متیل  می شود . سایر علایم کلینیکی  گزارش شده در طیور شامل کم خونی ، فرسایش  سنگدان ، تراوش چربی در قلب  ، کبد  و کلیه ها  می باشند .  به نظر می رسد که طیور تخمگذار عای رغم کمبود ویتامین قادر به حفظ وزن بدن  و تولید تخم مرغ  می باشند . ولی گزارش شده است که اندازه تخم مرغ کاهش می یابد . در مرغ های مادر  قدرت جوجه  درآوری  بطور چشمگیری کاهش  می یابد  ، این در حالی است که چندین ماه برای مشاهده علایم لازم می باشد . اولکس  و همکاران (1950) تغییرات مشاهده شده در جنین حاصل از مرغ های مادر  مواجه با کمبود   را چنین خلاصه کردند :

-خونریزی عمومی

-درجات مختلفی از کبد چرب

-ممکن است قلب بزرگ شده  و شکل نامنظمی بگیرد

-کلیه ها زرد کم رنگ  و گاهی خونریزی  نشان می دهند

- تحلیل ماهیچه ای پا  و گاهی پروسیس  عارض می شود

-فیبرهای میلین دار کمتری در نخاع دیده می شود

-وقوع زیا د جنین های جابجا شده و مرگ و میر جنین در حدود روز هفدهم انکوباسیون

 اضافه کردن 5 میلی گرم در کیلو گرم ویتامین   به جیره باعث مسمومیت می شود . علایم مسمومیت بخصوص  در گزارشات قدیمی تر  واضح نیستند ، یزرا احتمالا نتایج آزمایشات با اثرات سمی محصولات تخمیری که سهوا طی ساخت خوراک با   مخلوط شده اند ، اشتباه می شوند .