ویتامین E

علائم کمبود  ویتامین E

علائم کلینیکی در پرندگان بالغ  دیده نمی شود ، حتی اگر جیره حاوی مقادیر اندک ویتامین E برای یک  دوره طولانی  استفاده شود . تولید تخم مرغ ممکن است  به میزان اندکی کاهش  یابد  ولی قدرت جوجه در آوری  بطور چشمگیری  کاهش می یابد  و جوجه ها در روز چهارم انکوباسیون  می میرند . در نرهای بالغی که برای 6 تا 8 هفته  با جیره کم ویتامین  E  تغذیه شوند ، ممکن است  بیضه ها تحلیل بروند .

همانطور که قبلا ذکر شد ، سه علامت اصلی کمبود  مشاهده  شده در مرغ انسفالومالاشیا ، تراوش  آب به زیر پوست  و تحلیل ماخیچه ای می باشد . بروز این حالت تحت شرایط عملی  به عوامل جیره ای  و محیطی  بستگی دارد  که پرنده با آنها  روبه روست . اگر ویتامین E جیره کم باشد . یا آنتی اکسیدار ،حذف شده  و یا مقدار آن کم باشد ، یا جیره حاوی سطوح بالای چربی  ناپایدار  غیر اشباع باشد ، انسفالومالاشیا در گله های تجاری دیده می شود .

برای اینکه تراوش آب زیر پوست در گله بروز نماید باید جیره هم از لحاظ ویتامین E و هم از لحاظ سلنیوم کمبود داشته باشد . در سالهای اخیر سطوح سلنیوم خاک ها تا حدی کم شده  است که مقادیر کم این مواد مغذی در ذرت  و سویا نیاز استفاده از مکمل غذایی آنها برای جلوگیری از بروز تراوش آب  به زیر پوست را ضروری  کرده است . علائم تحلیل ماهیچه ای در مرغ نادر است چرا که جیره باید علاوه بر ویتامین Eاز لحاظ اسیدهای آمینه گوگرددار نیز کمبود داشته باشد . از آمجایی که اسید های آمینه گوگرددار برای رشد ضروری هستند ، احتمال کمبود شدید آنها   و برای ایجاد تحلیل ماهیچه ای تحت شرایط تجاری وجود ندارد . علایم تراوش آب میان بافتی  و تحلیل ماهیچه ای  را با فرض اینکه کمبود زیاد پیشرفته نباشد ، می توان توسط تکمیل کردن جیره با مقادیر متوسط  ویتامین Eاز بین برد . انسفالومالاشیا بسته به میزان آسیب وارده به مخچه ممکن است به مکمل ویتامین   E پاسخ داده یا ندهد .

 مسمومیت ویتامین E

ویتامین E یکی از ویتامین  هایی است که کمترین سمیت را داشته و علایم آن اختصاصی نبوده و به احتمال بسیار قوی  مربوط  به اختلال در جذب یا استفاده ویتامین A و  است . در نتیجه گزارشاتی  در ارتباط با کلسیمی شدن نامناسب استخوان هنگام استفاده از سطوح سمی  ویتامین وجود دارند . نوکاز  و همکاران (1976)کاهش  خطی  وزن بدن پرندگان 5 هفته ای  را با افزایش  میزان ویتامین E  جیره از صفر تا 64000 واحد بینالمللی  در کیلو گرم تشریح کردند .

 در مقدار 4000 واحد بینالمللی  در کیلوگرم ، میزان رنگدانه نوک ، درشتی نی  و پاها کاهش یافت  و در 8000 واحد بین المللی  در کیلو گرم پرهای مومی  دیده نشدند . امروزه با استفاده از غلظت های بالا  ویتامین  در جیره های تجاری (100 تا 200واحد بین المللی  در کیلو گرم ) اختلال چشمگیری در سوخت  و ساز  سایر  ویتامین های محلول در چربی دیده نشده  و حتی هنگام کمبود ملایم  ویتامین  ، سطوح بالای ویتامین E مشکل  را حادتر نمی کند (بارنو ، 1997)