کنجاله میوه درخت سال

 مزایای تغذیه ای :

ارزش  غذایی کمی داشته و در مقادیر  نسبتا کم مورد استفاده قرار می گیرد 

 خوش خوراکی :

 اندک

 محدودیت های مصرف ( عوامل ضد تغذیه ای ) :

این محصول  حاوی سطوح بالایی از تانن ها است که خوش خوراک نیستند و با سایر اجزای  جیره اثر  متقابل داشته و باعث  کاهش قابلیت  استفاده از مواد  مغذی جیره می شود . استفاده از آمونیاک ، سود  سوزآور  یا  دیگر مواد قلیا یی سطوح تانن ها را بطور قابل ملاحضه ای کاهش  می دهد.