خوراک گلوتن ذرت

مزایای تغذیه ای :

از آنجایی که در این محصول حاوی 20% پروتئین  و سطح مطلوبی از انرژی  است، لذا جهت کاربرد در بسیاری از جیره ها مناسب بوده و معمولا از قابلیت هضم خوبی  نیز برخودار است، سطوح  مطلوبی از الیاف قابل هضم (20% ماده  خشک )  در این محصول وجود دارد .

 اگر در طول  عمل آوری از حرارت  بیش از  حد  استفاده گردد، ممکن است محصول تولیدی تیره شود که باید  از بروز  این حالت جلوگیری  نمود.  کیفیت  پروتئین آن به نحوی است که برای خوک و طیور  کمتر  قابل  استفاده است. اگر چه این محصول  حاوی سطوح قابل قبولی  از الیاف است، اما چون  آسیاب  می شود  طول  و اندازه الیاف آن کاملا کاهش  یافته  و بسرعت  مورد تخمیر  قرار می گیرد.  تقریبا  15% نشاسته موجود درآن در شکمبه تخمیر می گردد. معمولا به منظور  جلوگیری از بروز اختلاف در ترکیب  آن باید سعی  کرد که همیشه از یک منبع خریداری شود.

 خوش خوراکی :

 خوب

 محدودیت های مصرف ( عوامل ضد تغذیه ای ):

 نشاسته این فرآورده می تواند  در شکمبه نشخوارکنندگان  به میزان  زیادی تجزیه گردد. سطوح پروتئینی آن ممکن است  از یک منبع  به منبع  دیگری  تغییر کند. هنگامی که از حداکثر  میزان این محصول  در جیره  نشخواررکنندگان  استفاده  می شود، باید از مکمل های معدنی  مناسب جهت رفع کمبود آن  استفاده نمود.