اطلاعیه تاریخ - 1399/02/12

طبق صورتجلسه هیئت مدیره به تاریخ 1399/02/11 قیمت نرم افزار از هشتصد هزار تومان به یک میلیون دویست هزار تومان افزایش یافت. لازم به ذکر است هموطنان گرامی  می توانند تا تاریخ 1399/02/18  با قیمت هشتصد هزارتومان اقدام به خرید نرم افزار فید افزار طیور کنند. با تشکر

روابط عمومی فیدار سیستم افزار