پیش ثبت نام خرید نرم افزار جیره نویسی طیور

بازدید: 4219

پیش ثبت نام خرید نرم افزار جیره نویسی طیور 

نرم افزار جیره نویسی مختص طیور تا چند هفته آتی آماده فروش می شود.طبق تصویب هیئت مدیره در تاریخ 1395/10/02قیمت نرم افزار 400 هزار تومان می باشد. وسالانه 100 هزار تومان بابت بروزرسانی قیمت خوراک ها ،آنالیزاحتیاجات غذایی و خوراک ها ، پشتیبانی فنی نرم افزار از کاربران محترم اخذ خواهد شد. بدلیل استقبال زیاد هموطنان و زمان گیربودن امر ثبت اکانت های الکترونیکی مخصوص هر کاربر لطفا درصورت تمایل در صفحه خرید نرم افزار ثبت نام بفرمایید تا بخش فنی آمار صحیحی از تعداد کاربران اولیه داشته باشد، بدین صورت زمان کمتری جهت صدور اکانت های الکترونیک در فروش اولیه صرف خواهد شد.