پودر ضایعات نانوایی

پودر ضایعات نانوایی محصول جانبی حاصل از طیفی از صنایع فراوری خوراک می باشد.به منظور اطمینان یافتن از ثابت ماندن ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی آنها لازم است فرآورده های منفرد با هم مخلوط گردند و یا تأمین کننده این مواد مقادیر زیادی از آنها را از یک فرایند تولید مشخص تأمین نماید.رایج ترین فراورده جانبی صنایع نانوایی از کارخانجات تولید نان و تولید پاستا و نیز شیرینی پزی ها  و تولیدی های اسنک ایجاد می شود.فراورده های به دست آمده از تولیدی های اسنک ممکن است دارای نمک و چربی بالایی باشند.ضایعات نانوایی اغلب از فرآورده هایی به دست می آیندکه قبلا" پخته شده اند و به این دلیل قابلیت هضم اجزاءنشاسته آنها به مراتب بیشتر از مواد اولیه آنها است.

برای بهبود خصوصیات جریان پذیری فرآورده های نانوایی پر روغن،اغلب از فیلرهای مناسب استفاده به عمل می آید.رایج ترین فیلر مورد استفاده ،پوسته های خشبی دانه سویا و آهک است که به همان تناسب بر ارزش غذایی آنها تأثیر می گذارند.

فرآورده های با 4 درصد الیاف و 3 درصد خاکستر دارای انرژی قابل متابولیسم 3525 کیلوکالری در کیلوگرم خواهد بود.

مشکلات بالقوه فرآورده های جانبی صنایع نانوایی:برنامه های کنترل کیفی باید از میزان سدیم،الیاف و خاکستر این فرآورده ها اطلاعاتی به دست آورد.