تهویه از کف و بازیابی گرما سیستمی نوین و پربازده در سالنهای مرغداری

سیستمهای متداول در تهویه سالن های مرغداری

با توجه به نوع سالن و شرایط اقلیمی روش های تهویه به شرح زیر وجود دارد :

1- تهویه عرضی : در این روش تهویه ، هواکشها و هواده ها در دیوار طولی سالن نصب می شوند و به این ترتیب تهویه بصورت عرضی انجام می این روش مناسب تهویه ، سالن های با عرض 8 تا 12 متر است زیرا اگر عرض سالن از 12 متر بیشتر باشد امکان تهویه مناسب سالن مقدور نخواهد بود در این روش ضروری است هواکش ها و هواده ها رو به روی هم نباشد تا نقطه کور و کوران هوا بوجود نیاید .

2-تهویه طولی : در این روش دریچه های ورود هوا در انتهای یک طرف سالن در منتهی الیه دیوارهای طولی و هواکشها در انتهای دیگر سالن در منتهی الیه دیوارهای طولی قرار دارند این نوع تهویه در سالنهای با طول کمتر از 60 متر قابل اجرا است چنانچه طول سالن بیشتر باشدمی توان دریچه های ورود هوا را در دو انتهای سالن و هواکش ها را در وسط سالن و یا برعکس نصب کرد در هر حال فاصله هواکش ها و هواده ها نباید بیش از 60 متر باشد اگر طول سالن بیشتر باشد ضروری است هواکش ها و هواده ها با فاصله ذکر شده در چند قسمت نصب شوند .

3- تهویه سقفی : در این روش میتوان دریچه های ورود یا خروج هوا را در سقف و دیوارها در نظر گرفت این نوع تهویه برای منطقه های بسیار سرد یا بسیار گرم ویا سالن های با عرض بیشتر از 12 متر مناسب است در منطقه های گرمسیر باید هواکش ها در سقف در نظر گرفت تا هوای گرم سقف را به علت سبکی به قسمت بالا صعود میکند براثر واکنش هواکش ها بر روی طیور جریان پیدا کند.

4-تهویه فن جت : میتوان کانال هایی به نام فن جت در ارتفاع 30 سانتی متری از سقف در مرکز سالن نصب کرد و این کانال ها معمولا از پلاستیک یا ورقه آهن گالوانیزه به شکل استوانه و به قطر 50 تا 100 سانتی متر ساخته می شوند و دارای سوراخ هایی به قطر 5 تا 20 سانتی متر در اطراف بدنه هستند انتهای این کانال بسته و در ابتدای آن یک فن قوی هوا را به شدت به داخل کانال هدایت می کند تا هوای دمیده شده از سوراخ های کانال به طرف کف سالن خارج شود و باعث جریان هوای گرم زیر سقف به طرف پایین شود مزیت روش بالا این است که هوای ورودی در صورت لزوم گرم ، سرد ، ضدعفونی یا مرطوب        می شود و تهویه در کل سالن به صورت یکنواخت صورت می گیرد .

 

تهویه از کف

 

در روش تهویه از کف که کاملا جدید است در کف سالن کانالهائی ایجاد شده و روی این کانالها منافذی قرار داده می شود ودر روی منافذتوریهایی نصب می شود ودر انتهای این کانالها هواکشها قرار داده می شود. این سیستم قابلیت اجرا در سالنهای با ابعاد مختلف واقلیمهای گوناگون را دارد.

 

وقتی فنها شروع به کار می کنند هوا از طریق این منافذ وارد کانال می شود واز انتهای کانال خارج  می شود بهترین مکان برای قراردادن این منافذ در زیر دانخوریها و آبخوریهاست زیرا اولا بیشترین تجمع مرغها در آنجاست و همچنین فضای مفید سالن را اشغال نمی کند.

 

روش وارد شدن هوا به سالن در این سیستم: هوای تازه که در این روش باید وارد سالن شود در مواقعی که نیاز به گرم کردن و سرد کردن آن نیست می تواند بدون هیچ مشکلی از طریق پنجره ها وارد سالن شود ولی در زمستان و تابستان که باید دمای هوا تعدیل شود می توان هوا را از طریق یک کانال که بوسیله ورق گالوانیزه ساخته شده و در سقف قرار داده می شود (مشابه سیستم فن جت) از طریق منافذ روی آن باکمک یک فن وارد سالن شود که گرمای مورد نیاز در زمستان بوسیله یک  سیستم حرارتی یا سیستم  بازیابی گرما ،از گرمای هوای آلوده در حال خروج تامین می شود.

 

در صورت اجرای این سیستم تهویه در یک سالن چون حجم تهویه به میزان زیادی کاهش می یابد    می توان سیستم بازیابی گرما در تهویه، یا HRV را به راحتی وبا هزینه کمی اجرا کرد به این صورت که در زمستانها ، که هوای وارد شده به سالن باید تا حداقل 20درجه سانتیگراد گرم شود هوای گرم و آلوده در حال خروج از کانالهای کف سالن از داخل یک مبدل هوا به هوا عبور کرده و

 

گرمای خود را به هوای سرد وتمیز ورودی  منتقل می کند.

 مزایای سیستم

 

این سیستم مزایای زیادی نسبت به بقیه سیستمهای متداول دارد از جمله :

 

1 - کاهش چشمگیر در تهویه مورد نیاز خصوصا در تابستان :در این روش بعلت اینکه جریان هوا از بالا به پایین است گرمای اضافی که در تابستان باید از سالن دفع شود وارد هوا سالن نمی شود و نیاز به تهویه به میزان زیاد کاهش پیدا می کند .

 

2 - کاهش مصرف سوخت:در صورت اجرای این سیستم تهویه در یک سالن بدلیل کاهش میزان تهویه  به تبع آن میزان مصرف سوخت هم کاهش می یابدبخصوص در زمستانها . ودر صورتی که سیستم HRV هم اجرا شود این کاهش مصرف سوخت به بیش از 80 درصد می رسد.زیرا از گرمای دفع شده از بدن مرغها و لامپهای سالن هم برای گرم کردن سالن استفاده می شود

 

3 - کاهش میزان مصرف برق: با توجه به اینکه فنها یکی از مصرف کنندگان عمده برق در سالنهای مرغداری هستند یکی از نتایج کاهش میزان تهویه کاهش مصرف برق است .

 

4 - کاهش چشمگیر در آلودگی هوای سالن: یکی از مهمترین مزایای این طرح کاهش آلودگی هوای سالن است. زیرا مهمترین گازهای آلوده کنند هوای سالن عبارتند از دی اکسید کربن که حاصل تنفس مرغهاست و همچنین آمونیاک، و... که حاصل فعالیت باکتریها در بستر است و هر دو سنگینتر از هوا هستند  و همچنین گردوغبار که حاصل فعالیت بدنی مرغها است همگی در کف سالن تولید می شود در این سیستم تهویه این گازها و گرد وغبارها بلافاصله بعد از ایجاد شدن توسط منافذ موجود در کف سالن جذب شده و وارد کانالها می شود واز آن طریق دفع می شود وچون جریان هوا از بالا به پایین است هوای سالن و همچنین هوائی که مرغها تنفس می کنند همیشه سالم وتازه است که نتیجه آن آسایش و راحتی کارگران سالن و همچنین جلوگیری از بیماریهای تنفسی و مرگ ومیر مرغهاست.

 

5 - یکنواختی هوا در همه جای سالن:بدلیل اینکه در این سیستم در کل سطح سالن هوا بصورت یکنواخت جذب  کانالها می شود در سالن کوران ایجاد نمی شود .(کوران در سالن باعث استرس بر مرغها می شود)

6 - کاهش ارتفاع سقف:در سالنهایی که همزمان با احداث سالن این سیستم تهویه در آن اجرا می شود می توان ارتفاع سقف را در حداقل ممکن قرار داد.زیرا بعلت پاین بودن سرعت هوا در این سییستم  در حداکثر میزان تهویه هم سرعت هوا کم است ومشکلی برای گله ایجاد نمی کند.