مسمومیت با جیوه

جیوه نیز یکی دیگر از عناصر فوق العاده سمی برای پرندگان است معمولاً منبع این سم از ترکیبات جیوه ای است که به غلات اضافه می شود ؛ همچنین پمادهایی که برای درمان آبسه ها کاربرد دارند نیز دارای مقادیر متنابهی جیوه می باشد . متاسفانه مسمومیت با جیوه علایم و نشانه های اختصاصی نداشته ؛ لذا عملاً تشخیص این بیماری از روی علایم غیر منطقی است ولی در حالت کلی در مسمومیت با جیوه لاغری ، دپرسیون و ضعف در تحرک مشاهده می شود . در آثار کالبدگشایی نیز پتی شی روی کبد و روده ها مشاهده می شود .

ماندگاری این سم در بدن فوق العاده زیاد و طولانی است لذا تخم مرغ تولید شده از تولید شده از پرنده مسموم یا مصرف گوشت آن به هیچ عنوان توصیه نمی شود حتی پس از قطع منبع سم تا مدتها سم در بدن پرنده و دفع می گردد .