عفونت ویروسهای روتاویروس

روتاویروسها عامل برخی بیماریهای مشابه گوارشی (اسهال و آنتریت) در پستانداران و پرندگان جوان می باشند . روتاویروسها می توانند طیف وسیعی از پرندگان را آلوده نمایند . روتاویروسها واجد ژنوم RNA بوده و بعلت دارا بودن آنزیم های پروتئولی توان بیماریزایی بالایی دارند . این ویروس توسط مدفوع دفع می گردد ، لذا یکی از راههای پیشگیری این بیماری ، تعویض مرتب بستر است .

همانطور که گفته شد ، این بیماری یک بیماری آتروفی و تحلیل پرزهای روده را به همراه دارد . تشخیص این بیماری توسط کشت ویروس در جنین مرغ و روی سلولهای کبدی صورت می گیرد ولی آزمایش مخصوص ایمنوفلورسانس می تواند باعث تشخیص قعطی عامل بیماری باشد . این ویروسها واکسن موثری ندارد ولی همانطور که گفته شد با تعویض بستر و رعایت بهداشت می توان از بروز بیماری جلوگیری کرد .