یونجه خشک شده

مزایای تغذیه ای :

برای نشخوارکنندگان یک منبع خوب پروتئین ، ویتامین  و الیاف قابل هضم محسوب می گردد. کیفیت آن اگر بالاتر  از علوفه نباشد حداقل مشابه آن است .

ترکیب این  محصول  بسته به مرحله برداشت  و شرایط عمل آوری متغیر خواهد بود. میزان الیاف قابل هضم ، پروتئین غیر قابل تجزیه ، برخی از ویتامین ها و کلسیم در آن بالا است . علاوه بر این ، منبع خوب از بتاکاروتن محسوب می گردد.

 خوش خوراکی :

خوب

 محدودیت های مصرف ( عوامل ضد تغذیه ای ) :

 میزانNDF آن بالا بوده ، اما به شکل پلت یا پودر ، مثل یک علف بلند طبیعی عمل نمی نماید .  میزان پتاسیم موجود در این علوفه  می تواند بالا باشد . این موضوع باید هنگام استفاده از جیره های حاوی علوفه سیلو شده با کیفیت بالا در آن  از ملاس  هم استفاده مورد توجه قرار گیرد . زیرا ملاس هم دارای پتاسیم بالایی است .