سیلوی یونجه

 مزایای تغذیه ای

 معمولا یونجه را پژمرده نموده  تا ماده خشک آن به 30-25 درصد برسد. میزان پروتئین (19% از ماده خشک ) آن نسبت به علوغه گندمی سیلو شده بیشتر است . همچنین در مقایسه با آن ، میزان پروتئین غیر قابل تجزیه بالایی دارد  و به دلیل کمتر بودن میزان دیوار سلولی موجود در آن ، سطح مصرف این محصول در دامها بیشتر است . گاو به خوبی یونجه سیلو را مصرف  می نماید.

 خوش خوراک

خوب

محدودیت های مصرف ( عوامل ضد تغذیه ای )

سطوح بالای الیاف موجود در آن ممکن است باعث کاهش تراکم مواد مغذی در جیره های حیوانات پر تولید گردد.