خوراک یولاف

بازدید: 6734

مزایای تغذیه ای :

 خوراکی با ارزش غذایی پایینی محسوب  می شود . اما برای نشخوارکنندگان مناسب است. سطح NDF  در این محصول بالا بوده و ترکیب متغیر  دارد . ترکیب آن  به میزان پوسته ، آرد و ذرات  ریز موجود در آن وابسته است . هنگام استفاده از یولاف باید از مکمل های  معدنی بطور صحیح  و مناسب استفاده کرد .

خوش خوراکی :

 این محصول خوش خوراک  است .

محدودیت های مصرف ( عوامل ضد تغذیه ای ) :

سطح انرژی آن پایین بوده  و عموما از ارزش غذایی پایینی برخوردار است.