پوسته های یولاف

 مزایای تغذیه ای :

 پوسته های یولاف  خیلی کرک دار (fluffy) بوده و دارای الیاف بالا  و میزان انرژی کمی است  و به همین دلیل برای تغذیه تک معده ای ها  خصوصا خوک و طیور مناسب نیست . سطوح پروتئین خام آن فوق العاده کم (2%) و قابلیت هضم پروتئین آن محدود است .

خوش خوراکی :

متوسط

محدودیت های مصرف ( عوامل ضد تغذیه ای ) :

محصولاتی که تراکم حجمی کمی دارند می توانند  میزان مصرف را محدود نمایند.