هویج ها

مزایای تغذیه ای :

 برای حیوانات نشخوارکننده به منظور افزایش  مصرف علوفه مناسب بوده ، اما میزان  پروتئین آن کمتر از حد متوسط است ( 5/9%). ماده خشک این محصول 11 تا 13 در صد  و انرژی  قابل متابولیسم آن هویج ها منبع خوب بتاکاروتن به شمار می آیند .

خوش خوراکی :

 از خوش خوراکی بالایی  برخوردار است .

 محدودیت های مصرف ( عوامل ضد تغذیه ای ) :

 از آنجا که میزان بتاکاروتن آن بالا  است ، اگر به میزان زیاد  و به مدت  طولانی مصرف شود، می تواند  باعث  رنگی شدن چربی شیر در گاوهای شیری یا چربی لاشه  در گاوهای گوشتی گردد. باید احتمال  آلودگی  آن با خاک  نیز مورد توجه قرار گیرد .