نخود( خشک شده)

مزایای تغذیه ای :

 از نظر ترکیب شیمیایی  اغلب مشابه لوبیای مزرعه ای (Field beans) در نظر گرفته می شوند. اما میزان پروتئین آنها کمتر است ( 26%). در صورت استفاده در جیره  دام و طیور  می توانند  به عنوان  جایگزین  سویا   و سایر  منابع پروتئین  مورد  استفاده قرار گیرند.  اما بایستی  توجه داشت که میزان انرژی آنها  اندکی کمتر  است .  همچنین  نخود ها  از قند  و نشاسته  بالایی برخوردار ند  که همین  امر آنها  را برای استفاده  در جیره نشخوارکنندگان  جذاب  می نماید .  میزان اسید آمینه  های  متیونین ، سیستئین  و تریپتوفان تجزیه آنها  کم است . اگر در حین  فرآوری  به مدت طولانی  حرارت داده شوند میزان پروتئین غیر قابل  تجزیه  آنها  افزایش  پیدا  می کند . چربی  موجود  در این محصولات  بیشتر  بصورت غیر اشباع است. نخود ها حاوی مقادیر مطلوبی  از ویتامین های گروه B هستند  و تقریبا 15% از نشاسته  موجود در آنها  در شکمبه  نشخوارکنندگان تخمیر نمی گردد.

 خوش خوراکی :

 خوش خوراکی آن متوسط  بوده ، اما جهت استفاده در جیره های خوک و طیور  ، خوش خوراکی  می تواند  عامل  محدودکننده  باشد .

محدودیت های مصرف ( عوامل ضد تغذیه ای ) :

 باز دارنده های تریپسین  و یا فیتوهماگلوتینین ها (لیکتین ها  و غیره ) ممکن است در این محصولات وجود داشته  باشند . گاهی اوقات نیز در پوسته  دانه ها ، تانن ها  دیده می شوند . با حرارت دادن اغلب عوامل  ضد تغذیه ای تجزیه  می گردند و تا حدودی مقدار آنها کاهش  می یابد . میزان عوامل  ضد تغذیه ای  در  واریته های جدید بطور قابل ملاحضه ای کاهش یافته است. این محصولات  ملین  بوده و می توانند باعث  اسهال شوند.