کنجاله دانه نخل

 مزایای تغذیه ای :

 منبعی از انرژی  و پروتئین  با میزان بالایی الیاف بوده  و بیشتر  در جیره نشخوارکنندگان مورد استفاده  قرار می گیرد .  حاوی مقادیری  روغن نخل است  که روغن سخت بوده  و باعث سخت شدن چربی لاشه می شود. استفاده از آن به تنهایی در جیره های نشخوارکنندگان مناسب نسبت اما به منظور  تحریک  مصرف  اغلب با ملاس  مخلوط می گردد.

 میزان لیزین  و سایر اسید های آمینه  بجز متیونین در آن کم است . در صورت نامشخص  بودن منبع و محل تولید  محصول ، ممکن است ترکیب آن متغیر باشد .  استفاده از سطوح بالای آن می تواند  به افزایش  سطح چربی شیر کمک نماید .

خوش خوراکی :

اندک

 محدودیت های مصرف ( عوامل ضد تغذیه ای ) :

ممکن است  حاوی سطوح بالایی از آفلاتوکسین و سالمونلا باشد  و لذا  باید سلامت این محصول توسط تولیدکنندگان  آن تضمین گردد. برخی از این محصولات  حاوی قطعات باقی مانده کوچکی  هستند  که می توانند موجب صدمه رساندن به سم گاو شوند.