تفاله سیب

 مزایای تغذیه ای :

 تفاله سیب یک منبع خوب  از الیاف قابل هضم برای نشخوارکنندگان  بوده، اما میزان  پروتئین آن کم  است( ترکیب این ماده در جدول صفحه یبعد آورده شده است).  هنگام تولید این محصول  جانبی به منظور  کمک به استخراج عناصر ، از ترکیباتی  جاذب مانند تراشه های چوب  استفاده می شود و به همین دلیل  کیفیت تغذیه ای  محصول می توان  بطور محسوسی کاهش یابد.  تفاله سیب به صورت یک فرآورده  مرطوب  تقریبا  حاوی 20 درصد ماده  خشک بوده  و میزان پروتئین  خام آن کم (7%)  و انرژی آن متوسط  است. این محصول از خوش خوراکی  بالایی  برخوردار  بوده و برای اغلب نشخوارکنندگان یک جایگزین  مطلوب  برای علوفه محسوب  می شود، اما از آنجایی  که  بطور  طبیعی از نظر مواد معدنی فقیر است، باید همراه با مکمل های  معدنی مناسب مصرف شود.

خوش خوراکی :

در حالت تازه بسیار خوش خوراک بوده، بنابر این توصیه می شود با توجه به امکانات و شرایط  نگهداری ، حتی الامکان بطور روزانه تهیه و مصرف شود تا  رطوبت بالای آن مشکل ساز نگردد.

محدودیت های مصرف ( عوامل ضد تغذیه ای ):

 متغیر بودن  سطح تولید  و میزان مواد مغذی این خوراک ، مصرف  وسیع آن در جیره ها را دچار مشکل می نماید. وجود پکتین ها  و  پنتوزان ها ممکن است در نشخوارکنندگان جوان ، خوک ، گوساله های جوان  و یا بره های جوان سبب  ایجاد اختلالات  هضمی  گردد.  در نشخوارکنندگان بالغ به دلیل تکامل سیستم گوارشی این مشکلات وجود ندارد.