کنجاله سویا

مزایای تغذیه ای :

احتمالا  کنجاله  سویا در بین  منابع پروتئینی  گیاهی ، دارای  بهترین کیفیت پروتئینی  است  ودر سطح گسترده ای  در گوشه و کنار جهان  مورد استفاده قرار میگیرد . این  محصول حاوی انرژی  و پروتئین بالایی بوده  و در ضمن  ساختار  اسید امینه آن از وضعیت  بسیار خوبی  برخوردار است.  میزان اسید آمینه  لیزین آن بالا ، اما  میزان متیونین آن کم است . در حدود 95% ازت  موجود در آن بصورت پروتئین  حقیقی  بوده  و برای  تمام  حیوانات مناسب است.   میزان فسفر  آن بالا  بوده و تقریبا 50%  از فسفر آن قابل استفاده  است.  سویای هیپرو (Hipro) فاقد  پوسته  بوده  و بنابر این  نسبت به منابع  دیگر دارای  الیاف کمتر ، اما پروتئین بیشتری است . سویا منبع خوبی از  ویتامین های  گروه B و D  محسوب  می گردد.

خوش خوراکی :

 از خوش خوراکی  خوبی  برخوردار است.

محدودیت های مصرف ( عوامل ضد تغذیه ای ) :

 بازدارنه تریپسین (Trypsin inhibitor)  و هماگلوتین های (Hemaglutin) موجود در آن معمولا از طریق عمل آوری  با حرارت  در حین مراحل تولید  غیر فعال  میگردند. سایر عوامل ضد تغذیه ای  غیر فعال شده می توانند  شامل مواد گواترزا،ساپونین ها ، استروژن هاOestrogens)) ضد ویتامین ها و فیتات ها باشند .