دانه سویای روغن کشی نشده

مزایای تغذیه ای :

 بعلت خوش خوراک بودن  و داشتن سطح بالای انرژی  و پروتئین (40%) برای استفاده  در انواع جیره ها  بویژه برای حیوانات جوان مناسب است. میزان اسیدهای چرب  ضروری در اینفرآورده بالا بوده که  همین امر  آن  را جهت تغذیه  خوک و طیور  مناسب میسازد.  روغن موجود در آن ممکن است تا حدی در  شکمبه تجزیه  نشود  و بنابر این  می توان  باعث  افزایش  تولید شیر شده و کیفیت شیر را نیز بهبود بخشد.  میزان حرارت استفاده در طی مراحل فرآوری باعث افزایش سطح پروتئین  غیر قابل تجزیه در شکمبه نشخوارکنندگان می شود 

خوش خوراکی :

 عالی

 محدودیت های مصرف ( عوامل ضد تغذیه ای ):

 عوامل ضد تغذیه ای  موجود در آن نظیر بازدارنده های تریپسین و هماگلوتین از طریق حرارت دادن  و یا پختن از بین می روند. 

 گاو های گوشتی  که در مراحل آخر پروا  هستند نباید با سطوح بالای آن تغذیه شوند. زیرا چربی آنها نرم خواهد شد . استفاده از سویا ممکن است  باعث  افزایش سطوح چربی شیر تولیدی گردد.