از MATRIX VALUE آنزیم ها چه می دانید و اهمیت آن چیست؟

از MATRIX VALUE آنزیم ها چه می دانید و اهمیت آن چیست؟

همانطور که میدانید خوراک مصرفی پرندگان عمدتا از منابع گیاهی ساخته شده اند از جمله ذرت، کنجاله سویا، دانه گندم و حتی بیشتر خوراک های جایگزین (مثل سایر کنجاله ها و دانه ها) هم از منشا گیاهی هستند. این خوراک ها دو ویژگی مهم دارند:

1- حاوی پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای معروف به NSP هستند که البته نوع و مقدار آن در خوراک های مختلف متفاوت است.

2- حاوی مقادیر بالای اسید فیتیک هستند که با باند نمودن فسفر آن را از دسترس پرندگان خارج می سازد.

برای غلبه بر این دو مورد مهم آنزیم هایی به نام های NSPآنزیمها و آنزیم های فیتاز به بازار تجاری عرضه شده اند. هدف اساسی در این رابطه بکارگیری آنزیم ها برای تسهیل هضم پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای (شامل پنتوزان ها، مانانها، بتاگلوکانها، رافینوز، استاکیوز، ورباسکوز و آرابینوزایلان ها) و تجزیه بخشی از اسید فیتیک (حلقه میواینوزیتول 6 فسفات) است که علاوه بر فسفر عناصر دیگری همچون کلسیم، آهن، مس، منگنز و روی را بم صورت کلیت (Chelate) دربرگرفته است.

حال اگر قبول کنیم آنزیم ها قادر هستند که به هضم پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای و یا تجزیه اسید فیتیک کمک می کننند باید مقدار کمی (عددی) آنرا هم بدانیم. به عبارت دیگر میزان تاثیر آنزیمها باید مشخص گردند. در این راستا شرکت های سازنده آنزیم ها جدولی تحت عنوان ماترس ولیو Matrix Value of Enzyme در اختیار کاربران قرار می دهند و استفاده از این مقادیر می تواند به تنظیم جیره های اقتصادی تر کمک نمائید و البته باید تمام جوانب برای استفاده صحیح از آنزیم اگزوژنوس در جیره غذایی مورد توجه فرمول نویسان قرار گیرد.