تخفیف خرید نرم افزار ویژه عید سعید فطر

شرکت فیدار سیستم افزار به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر در نظر دارد از تاریخ 23 خرداد ماه الی 26 خرداد ماه به عزیزانی که جهت خرید نرم افزار اقدام کنند مبلغ 100 هزارتومان تخفیف بدهد.

به این صورت مبلغ نرم افزار جیره نویسی طیور "فید افزار طیور" 700 هزارتومان محاسبه می شود.

روابط عمومی شرکت فیدارسیستم افزار