اطلاعیه تاریخ - 1396/12/15

آن دسته از کاربران گرامی ، که پیش ثبت نام نرم افزار جیره نویسی طیور " فیدافزارطیور" را انجام داده اند و تا به امروز جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور خود اقدام نکرده اند لازم به ذکر است اعتبار نام کاربری و رمز عبور صادر شده تا پایان سال جاری به تاریخ 29 / 12 / 1396 می باشد و بعد از این تاریخ  به صورت اتوماتیک نام کاربری و رمزعبور باطل می شود و مبلغ خرید همان 800 هزارتومان محاسبه می گردد.

روابط عمومی شرکت فیدارسیستم افزار